Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni'matan,