Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Mereka menjawab: 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya'.