Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 70

Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: 'Apakah yang kamu sembah?'