Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 69

Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.