Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.