Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 61

Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: 'Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul'.