Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga'.