Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Mereka berkata: 'Tidak ada kemudaratan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,