Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 44

Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: 'Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang'.