Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun: 'Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?'