Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

dan dikatakan kepada orang banyak: 'Berkumpullah kamu sekalian.