Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Musa berkata (pula): 'Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu'.