Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Firaun bertanya: 'Siapa Tuhan semesta alam itu?'