Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 212

Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.