Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 206

Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,