Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 201

Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat 'azab yang pedih,