Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 198

Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,