Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 196

Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.