Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 188

Syuaib berkata: 'Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan'.