Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 184

dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu'.