Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 177

ketika Syuaib berkata kepada mereka: 'Mengapa kamu tidak bertakwa?,