Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 175

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.