Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 170

Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,