Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami'.