Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 163

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.