Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 160

Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul,