Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 153

Mereka berkata: 'Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;