Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 152

yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan'.