Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 143

Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,