Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 137

(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,