Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 135

sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar'.