Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 133

Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,