Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 132

Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.