Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 118

maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mu'min besertaku'.