Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 117

Nuh berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;