Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 115

Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan'.