Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 112

Nuh menjawab: 'Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?