Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 105

Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.