Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 100

Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,