Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil) nya?' Dan orang-orang yang zalim itu berkata: 'Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir.'