Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 76

mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.