Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 67

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.