Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.