Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal'.