Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 58

Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya,