Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.