Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 55

Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (setan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.