Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.