Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Dan mereka berkata: 'Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang.'