Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 48

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih,